Aktivitets- og samværstilbud

Lundens samværs- og aktivitetstilbud er målrettet hjemmeboende borgere med erhvervet hjerneskade. Her er plads til 10 borgere hver dag, og åbningstiden er kl. 9 - 15 fra mandag til torsdag. 

Lundens Aktivitets- og Samværstilbud holder ferielukket i ferieugerne 29, 30 og 31, ligesom der er lukket i uge 7 og uge 42.

Visitation til et aktivitets- og samværstilbud sker gennem din kommunale sagsbehandler.

AFDELINGSLEDER TRÆNINGS- OG AKTIVITETSAFDELINGEN

Margrethe Madsen Als

tlf. 79 94 87 48
Send mail