Fysiske rammer

Lundens aktivitets- og samværstilbud har base i en ældre del af huset, og har i løbet af 2016 gennemgået en renovering.

Renoveringen har bl.a. omfattet etablering af motionsrum, nyt køkken og nye toiletter. Med den nye indretning får dagbrugerne en lys og dejlig base med mulighed for fælles aktiviteter og individuel fordybelse.