Hvem kan få et dagtilbud?

Aktivitets- og samværstilbuddet er målrettet hjemmeboende borgere over 18 år med erhvervet hjerneskade.

Tilbuddet bevilges af sagsbehandlere ved Social og Handicap, Varde kommune. Der kan visiteres til 1, 2 eller 3 dage om ugen. 

Lovgivning: Lov om Social Service § 104. 

 

Pileflet2

 

eller.

 

Hvis du er hjemmeboende og i alderen 18-65 år, har du i dagtimerne mulighed for at deltage i gruppeaktiviteter hos os. Aktivitetstilbuddet er primært til de personer, som har et behov for beskæftigelse. Nedenfor ses blot nogle af vores gruppeaktiviteter:

  • Café/kiosk
  • Filmklub
  • 
Tipsklub
  • 
Spilleklub
  • Værkstedsaktiviteter
  • Motion - krop og bevægelse
  • Drivhus og have
  • Madklub
  • Køkkengruppe 

Du kan visiteres til et dagtilbud 1, 2 eller 3 dage om ugen.

For at få et aktivitets/beskæftigelsestilbud bevilget, skal du henvende dig til din kommunale sagsbehandler. Sagsbehandleren skal lave en ansøgning til Varde kommunes visitationsenhed, hvorefter du vil få besked.