Hvem kan få et botilbud?

Et længerevarende botilbud kan bevilges til dig, som har pådraget dig en hjerneskade og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner, pleje, omsorg og vedligeholdende træning.

Visitation til et længerevarende botilbud sker gennem din kommunale sagsbehandler, der laver en ansøgning til Lunden. Indflytning forudsætter:

  • at du tilhører Lunden målgruppe
  • at din hjemkommune kan give betalingstilsagn
  • at der er en ledig plads.

I botilbuddet er der udgifter til kost, husleje (incl. el, vand, varme) + valgfri ydelser, som Lunden tilbyder mod betaling, f.eks. telefon, internet, antenneforening og transport i Lundens biler.

Der kan søges om boligsikring/boligydelse efter gældende regler.

Willi Og Lars