Hverdagen i afdelingen

Lundens botilbud er helhedsorienteret og tilrettelagt ud fra den enkeltes ressourcer. Livskvalitet, tilstedeværelse og nærvær har høj prioritet i hverdagen, og vi tilrettelægger indsatsen med udgangspunkt i dine mål, ønsker og behov.

Lunden er et specialiseret tilbud, og neuropædagogik og tværfaglighed er omdrejningspunktet for vores daglige arbejde. Vi hjælper dig med den daglige pleje og omsorg. Vi hjælper med at skabe overblik og sætte struktur på hverdagen, udvikle og vedligeholde færdigheder.

Som beboer på Lunden har du mulighed for at deltage i forskellige sociale aktiviteter. Lunden råder desuden over gode træningsfaciliteter - herunder varmvandsbassin. 

 

Gitta