Hvem kan få et rehabiliteringsophold?

Et rehabiliteringsophold på Lunden kan bevilges til borgere over 18 år, der har pådraget sig en hjerneskade efter f.eks. kranietraume, hjerneblødning, blodprop i hjernen eller lign.

Visitation til et specialiseret rehabiliteringsophold sker gennem din kommunale sagsbehandler, der laver en ansøgning. Bevilling af et ophold forudsætter:

  • at du tilhører Lundens målgruppe
  • at din hjemkommune kan give betalingstilsagn
  • at der er en ledig plads

Lovgivning:  Lov om Social Service § 107.

 

Image1 13 Kopi