Hverdagen i afdelingen

Et rehabiliteringsophold har intensiv karakter, og hverdagen består af flere daglige træningsseancer, som er tilrettelagt ud fra dine mål, ønsker og ressourcer.

Dagligdagen har en tydelig struktur, og derfor har alle beboere individuelle dags- og ugeskemaer. En hverdag indeholder både specifik træning (fysio-og ergoterapi) og inddragelse i almindelige dagligdags handlinger som madlavning, tøjvask, oprydning og rengøring, indkøb osv. Al madlavning foregår i afdelingen, og måltiderne indtages som regel i fællesskabet.

 

 

Image1 Spil