Pårørende

Pårørende - familie og venner har en betydningsfuld rolle i vores tilværelse. De er med til at forme vores liv og er en del af vores historie og identitet. Støtte fra dine pårørende er derfor en vigtig del af din rehabilitering.

Pårørende er altid velkomne på Lunden, og et godt samarbejde har afgørende betydning for et godt rehabiliteringforløb.

 

Image1 Fyld