Støtte i eget hjem

Lundens tilbud retter sig mod voksne med erhvervet hjerneskade, der bor i eget hjem

Har du fået en hjerneskade, kan du have behov for pædagogisk støtte i dit eget hjem. Følgerne efter en hjerneskade (blodprop, hjerneblødning, trafikuheld, operation o.l.) kan give problemer med hukommelse, koncentrationsevne, initiativ, planlægning og struktur i hverdagen. 

 

AFDELINGSLEDER TRÆNINGS- OG AKTIVITETSAFDELINGEN

Margrethe Madsen Als

tlf. 79 94 87 48
Send mail