Hvem kan få støtte i eget hjem?

Støtte i eget hjem er målrettet voksne over 18 år med erhvervet hjerneskade. Formålet med støtten er, at forbedre dine livsbetingelser, så du kan fastholde eller opnå en aktiv, selvstændig og meningsfuld tilværelse.

Støtten omfatter både det fysiske, psykiske, sociale og praktiske område. Støtten er individuelt tilrettelagt ud fra dine ressoucer og de mål, du sætter sammen med Lundens medarbejder.

 

Lovgrundlag: 

Støtte i eget hjem bevilges efter Lov om Social Service § 85. Visitationen sker gennem din sagsbehandler ved Social og Handicap, Varde Kommune.