Hvem kan få vederlagsfri fysioterapi?

Vederlagsfri fysioterapi på Lunden er et trænings- og behandlingstilbud til dig, som har pådraget dig en hjerneskade og har behov for vedligeholdende træning. Skaden kan være sket efter en blodprop, en blødning eller en ulykke.

Træningen tilrettelægges individuelt i samarbejde med terapeuten. Lundens terapeuter har alle særlig viden og erfaring i forhold til erhvervet hjerneskade.

Træningen er målrettet dine fysiske gener efter skaden og lægger især vægt på:

  • stå- og gangfunktion
  • forflytning
  • sansestimulation
  • kropslig opmærksomhed
  • øget bevægelighed 
  • styrke

Vederlagsfri fysioterapi er ikke omfattet af en kørselsordning