Målgruppe og lovgivning

Et længerevarende botilbud kan bevilliges til dig, som har en erhvervet hjerneskade, og som har behov for omfattende hjælp til almindelig daglig livsførelse (ADL) og vedligeholdende træning.

Visitation til et længerevarende botilbud sker gennem din kommunale sagsbehandler, som laver en ansøgning til Lunden.

Indflytning på Lunden forudsætter:

  • at du tilhører Lundens målgruppe
  • at din hjemkommune kan give betalingstilsagn
  • at der er en ledig bolig
a7QvwaGk