Visitationsskemaer

Visitation:
Oftest visiteres et rehabiliteringsophold i forlængelse af udskrivelse fra sygehus. Det kan også være senere i forløbet, hvor der vurderes behov for et brush-up forløb.

Hvis du ønsker et tilbud hos os, skal du ansøge din kommune.

Visitationsskemaer:

w5jNqfvk