Faglighed

Rehabilitering kræver en tværfaglig og koordineret indsats. På lunden er er ca. 120 ansatte repræsenteret i følgende faggrupper:

Social og Sundhedsassistenter
Social og sundhedshjælper
Pædagoger
Pædagogiske assistenter
Fysioterapeuter
Ergoterapeuter
Sygeplejersker
Audiologopæd
Ernæringsassistenter
Pedeller
Ufaglærte medarbejdere

Derudover har Lunden en neuropsykolog tilknyttet som kommer fast i huset.

fCaHl_xU

Alle medarbejdere har eller er i gang med at få specialviden om mennesker med erhvervet hjerneskade. Udover eksterne kurser afholdes der fast intern undervisning.

Vi arbejder ud fra definitionen af rehabilitering fra Hvidbogen (2022):

Rehabilitering er målrettet personer, som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet.

1km8MpBU

Uddannelse og studerende

Vi har samarbejdsaftale med UCsyd og SOSU-skolen, hvor vi modtager pædagog, fysio- og ergoterapeutstuderende samt SSA-elever.

Vi stiler efter et godt læringsmiljø, hvor den studerende er undrende, nysgerrig og reflekterende over vores praksis for at skabe læring og udvikling for både den studerende og Lunden.

Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med den bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet. Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem person, pårørende, professionelle og andre relevante parter. Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og vidensbaserede med udgangspunkt i personens perspektiver og hele livssituation.

Metoden og tilgangen er individuelt tilpasset ud fra borgerens behov og mål. De væsentligste metoder, tilgange og koncepter er beskrevet i Lundens metodekatalog (se vedhæftede metodekatalog nederst)

Z6FilL6c