Aktivitetstilbud

Aktivitetstilbuddet er et tilbud til alle borgere, som er tilknyttet det længerevarende botilbud. Det er et ikke visiteret tilbud, som tilstræber at være borgerens frirum, hvor fokusset er socialt samvær, livskvalitet og borgerinddragelse.

Flere gange ugentligt har vi udelivs/havelivs aktiviteter, her handler det om de potentialer der ligger i naturmødet. Der er fokus på den spontane opmærksomhed, der inviterer til aktivitet i omgivelserne.

Teamet i aktivitetsafdelingen gør en stor indsats for, at hver enkelt borger bidrager med det, de har mulighed for.  Det er alt fra deres blotte tilstedeværelse, forslag, erfaring, eller at være en aktiv aktør i f.eks. havearbejde, naturoplevelser, historie omkring bål, hvil i shelter og meget mere. Vi er ude i alt slags vejr og herved sanser vi årstidernes gang.

Vi tilbyder spilleklubber i mindre grupper. Arrangerer fællesarrangementer for hele huset, hvor frivillige og organisationer inddrages, f.eks. bankospil, koncerter, samt besøg af vores husorkester, som spiller og synger med os 1 gang om måneden.

4wh1MdaM