Praktiske informationer

Som en del af bevillingen er transport til og fra Lunden inkluderet, hvis du som borger er visiteret til aktivitets- og samværstilbuddet.

Aktivitets- og samværstilbuddet holder ferielukket i tre uger i sommerferien, ligesom der er lukket i uge 7 og uge 42 samt de tre dage op til påske.

1BPf72AM