Dagligdag og træning

Dagligdagen har en tydelig struktur, der laves individuelle dags-/ugeskemaer. Af skemaet fremgår alle de almindelige gøremål, som f.eks. at stå op, personlig hygiejne, spisetider, hviletider, den specifikke træning, selvtræning, evt. indkøb, tøjvask, besøg etc

A3xhLTvE

Et rehabiliteringsophold har intensiv karakter, ugens første 6 dage består af flere gange specifik træning + alle de almindelige gøremål.

Sen eftermiddag, aften og weekend bruges i afdelingen hvor der ydes støtte til mere sociale aktiviteter, enten individuelt, sammen med de øvrige borgere i grupper, eller i samværet/kontakten til dit eget netværk.

Måltiderne får vi fra Lundens produktionskøkken, men der er naturligvis mulighed for - i Rehabiliteringsafdelings køkkener - at du kan blive støttet til at tilberede nogle af dine egne måltider.

Træningen tilrettelægges individuelt, et eksempel på et ugeskema ses herunder:

CiLXh18A