Indflytning

Du bliver tilknyttet et tværfagligt team bestående af SSA, pædagog, ergoterapeut, fysioterapeut, logopæd og sygeplejerske, som er dem der følger dig gennem dit ophold.

Forud for din indflytning har vi været i kontakt med det sygehus du kommer fra, så vi har fået en faglig overlevering – ofte har vi også været i kontakt med dine pårørende, og naturligvis din sagsbehandler/visitator i din hjemkommune.

Sammen med dem aftaler vi et indskrivningsmøde, som afholdes inden for de første 14 dage af dit ophold. På mødet fortæller vi kort om opholdet og hverdagen i Rehabiliteringsafdelingen. Sammen med dig, dine pårørende og sagsbehandleren præciserer vi indsatsmål for opholdet og der aftales dato for første opfølgning.

 

_IMG3746